Pages

Friday, July 30, 2010

ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ပဲ့ထင္သံ ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္

    လြန္ခဲ့ေသာ ခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ 2003 ဆီက ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔ တြဲေဖာ္တြဲဖက္ သူငယ္ခ်င္း ေလးေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေမေက်ာ္၊ စႏၵာ၊ ေအာင္လြင္ နဲ႔ ကၽြန္မ (နန္းေလေျပႏု) တို႔ သင္တန္းတစ္ခုကို အတူတကြ တက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ programming သင္တန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားက ေက်ာင္းဆင္းခါစ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ေလးေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ကာ စာသင္ၾကားျခင္းမွာလဲ ထူးခၽြန္တက္ေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
    သူငယ္ခ်င္းေတြ အတူတကြ တက္ျခင္း ျဖစ္သည္ေၾကာင့္ေရာ၊ ဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ ေကာင္းမြန္သည္ေၾကာင့္ေရာ ကၽြန္မတို႔တေတြ အေတာ္ေလး ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာမ်ားက တျခားၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ကာ သင္တန္းဖြင့္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ငွင္းတို႔၏ နာမည္မွ အပ က်န္သည္ကို ကၽြန္မတို႔ မသိရွိၾကေပ။ သိရွိဖို႔ရန္လဲ မလိုအပ္ေပ။ အဓိက က ကိုယ္တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
    ထိုသို႔ ေက်ာင္းမွာေရာ သင္တန္းမွာပါ တတြဲတြဲေနေနၾကသည့္ ကၽြန္မတို႔ ေလးေယာက္ကို သူမ်ားေတြ အားက် မနာလိုျဖစ္သည့္အထိပင္ ထိုသင္တန္း၏ သင္ၾကားမႈက စိတ္ေက်နပ္ေစခဲ့သည္။ ထိုအခါ အျခား သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ရာရားကို ထိုသင္တန္းတက္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ေတြ တိုက္တြန္းၾကေလသည္။ ငါးေယာက္ျဖစ္သြားေသာ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔ ပိုၿပီးစုစည္းသြားကာ အိမ္ကလူေတြ မ်က္ေစ့ေနာက္သည့္အထိ လက္တြဲၿမဲၿမံ ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကသည္။
    သင္တန္းေလးကိုလဲ တြယ္တာကာ ဆရာတို႔ကိုလဲ ေလးစားခ်စ္ခင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာမ်ားအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ငါးေယာက္အဖြဲ႔က အနီးကပ္ တပည့္ရင္းေတြ ျဖစ္သြားၾကသလို ကၽြန္မတို႔အတြက္လဲ ဆရာမ်ားသည္ သူရဲေကာင္းမ်ား သဖြယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ လူတို႔၏ သေဘာသဘာဝ အရ ေလးစားၿပီ၊ ခ်စ္ခင္ၿပီ ဆိုလွ်င္ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေကာင္းဖက္ကသာ ၾကည့္ျမင္ၾကေလ ရွိသည္။
    ထိုအခ်ိန္မွာပဲ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ ကၽြန္မတို႔ကို သင္ၾကားျပသေပးေနသည့္ ဆရာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သတင္းဆိုးမ်ား ထြက္စျပဳလာသည္။ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ငွင္းတို႔ သင္ၾကားေပးေနေသာ တပည့္ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ရာမွ အစျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ သင္တန္းမွ မဟုတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔အား ေမးျမန္းစပ္စုၾကသည္။  ဘကုန္းႏွင့္ စေသာ ေမးခြန္းမ်ား..။ လႏွင့္ ဆံုးေသာ ေမးခြန္းမ်ားအၾကားတြင္ ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္း ငါးေယာက္ ေခါင္းမေဖာ္ႏို္င္ေအာင္ အလူးအလဲ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
    ကၽြန္မ အပါအဝင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အက်င့္ေလးတစ္ခုမွာ ကိုယ္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သည့္ လူတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္ကသာ လက္ညွိဳးထိုး အျပစ္ဆိုခ်င္ဆိုမယ္ တျခားသူ အျပစ္ဆို ကဲ့ရဲ့ျခင္းကိုေတာ့ ဆက္ဆက္ထိ မခံႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အဖြဲ႔ထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္လို ျဖစ္ေနေသာ လူမိုက္ဘြဲ႔ခံ ကၽြန္မႏွင့္ ေအာင္လြင္တို႔မွ ဆရာတို႔ဖက္မွ တက္ႏိုင္သမွ် ခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။
    လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္သက္ဝင္ၾကသည္မွာ အျပစ္တစ္ခုဟု ကၽြန္မ မထင္ျမင္မယူဆခ်င္ပါ။ ေက်ာင္းသူဖက္က စသည္ျဖစ္ေစ ဆရာ့ဖက္မွ စသည္ျဖစ္ေစ လူႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္ၾကသည္မွာ မုန္းတီးသည္ထက္ေတာ့ ပိုၿပီး နားဝင္ခ်ိဳပါသည္။ သို႔ေသာ္...................။
    ထို သို႔ေသာ္မွာ တာဝန္ေတာ္ေတာ္ႀကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္မတို႔ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာ ျမန္မာမိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာက လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ လိုက္နာသင့္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ လူ႔စည္း၊ ဘီလူးစည္း ဟု ဆိုရမည့္ စည္းမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရွိေနသည္။ လြတ္လပ္ေသာ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္ၾကသည့္ အျဖစ္မွာ ... ဆရာ ႏွင့္ တပည့္ဟုေသာ စည္းေလး ရွိေနသည့္အတြက္ အမ်ားအျမင္ႏွင့္ အၾကားအတြက္ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ အတင္းဆိုစရာ ျဖစ္ေနသည္။
    ဆရာႏွင့္ တပည့္ လက္ထပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မရွိဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ့ ေဖေဖ ႏွင့္ ေမေမက အစ ဆရာတပည့္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မတူညီသည့္ အဆင့္အတန္းကို ညီမွ်ေအာင္ ညွိယူႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပႆနာ မရွိဟု ကၽြန္မ ထင္ျမင္သည္။ ဆရာက တပည့္ကို လက္ထပ္ယူသည့္အတြက္ လူအမ်ားေလးစားခံရသည့္ ဘဝမွာ နိမ့္ဆင္းေပးရေကာင္း ေပးရလိမ့္မည္။ ဆရာဘဝကို စြန္႔လႊတ္ေကာင္း စြန္႔လႊတ္ရလိမ့္မည္။ တပည့္မအေနႏွင့္လဲ အနေႏ ၱာအနႏၵ ဂိုဏ္းဝင္ ဆရာသမားကို လက္ထပ္ယူသည့္အတြက္ ဂိုဏ္းျပစ္သင့္သည္ မသင့္သည္ေတာ့ မသိ။ လူအမ်ားစု၏ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္မႈကိုေတာ့ ခံယူရေပလိမ့္မည္။
    ကၽြန္မ ေတြးမိသည္မွာ ဆရာက တပည့္ကို ခ်စ္မိသည္မွာ အျပစ္တစ္ခုဟု မဆိုသာေပ။ သို႔ေပမယ့္ အားလံုးခံယူထားၾကသည့္ စည္းမ်ားမွ အစြန္းလြတ္ေစရန္ ဆရာဘဝကို စြန္႔လႊတ္လုိက္။ ဆရာ မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ တပည့္ေက်ာင္းသူႏွင့္ ပါတ္သက္သည္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အေျခတူလူႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းသာ ျဖစ္သြားမည္။ ထိုအေနအထားကို ကၽြန္မသာ မဟုတ္ပဲ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံႏိုင္ၾကသည္ ဆိုသည္ကို ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ လူ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ကို လိုက္ေမးကာ 72 : 28 အခ်ိဳးရရွိျခင္းျဖင့္ သိရွိခဲ့သည္။
    သို႔ေသာ္.. မထင္မွတ္ထားသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုသည္မွာ ဆရာဘဝကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ ကၽြန္မတို႔၏ ဆရာက တပည့္ေက်ာင္းသူဖက္မွ စတင္ကာ ေမတၱာသက္ဝင္ခဲ့သျဖင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ရပါသည္ဟု ဆိုကာ လူအမ်ား သမုတ္ၾကသည့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကို တာဝန္မယူပဲ မိန္းကေလးဖက္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား လႊဲခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
    တစ္ခ်ိန္လံုး ေလးစားအထင္ႀကီးခဲ့ရသည့္ ထိုဆရာကို ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ စိတ္အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္သြားခဲ့ရသည္။ မည္သူ႔ ဖက္မွ စတင္သည္ျဖစ္ေစ.. ခ်စ္သူရည္းစားဘဝကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ ဖန္တီးယူလို႔ မရဘူးဆိုတာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ေတြေတာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေနသည့္ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ဘာအတြက္ ထုိသို႔ ဖန္တီးခ်င္ရသလဲဆိုတာ ကၽြန္မ ေတြးေတာမရပါ။
    အျခားေသာ သင္တန္းသားမ်ားေရွ႔ လူသိထင္ရွား လက္ေဆာင္လဲလွယ္ျခင္း၊ ကဗ်ာေရးစပ္ျခင္း၊ စာအျပန္အလွန္ေပးပို႔ျခင္း ..... စသည္ကို စိတ္ရွင္းရွင္း၊ လိပ္ျပာလံုလံုႏွင့္ ထိုဆရာ လုပ္ခဲ့သည္ကို ကၽြန္မအပါအဝင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိျမင္ၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ထိုတပည့္ေက်ာင္းသူ၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္ ဆိုလွ်င္ ... သင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္ကို မေထာက္ညွာပဲ ကၽြန္မ ေဝဖန္ခ်င္ပါသည္။ ထိုဆရာ ဦးေႏွာက္မရွိသူ တစ္ေယာက္ေပလား။ သို႔တည္းမဟုတ္. ကေလးတစ္ေယာက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ ႏိုင္သည့္ ညဏ္ရည္မ်ိဳး မရွိသူ တစ္ေယာက္လား။
    ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခုခံကာကြယ္ေပးခ်င္ေသာ္ျငား ဖံုးဖိလို႔ မရႏိုင္သည့္ အက်င့္ဆိုးကို ထိုဆရာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္မွာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားေတြ တရုန္းရုန္းႏွင့္ ေဝစည္ေပ်ာ္ရႊင္စရာ သင္တန္းအျဖစ္ကေန ခပ္က်ဲက်ဲ ခပ္ပါးပါး သင္တန္း ျဖစ္လာသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ရင္း ကၽြန္မ စိတ္ေတာ္ေတာ္မေကာင္းပါ။ ကၽြန္မတို႔အေနႏွင့္ အဖတ္ဆည္လို႔ မရႏိုင္သည့္ ထိုအျဖစ္အတြက္ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳးမွလဲ မေပးခ်င္ေတာ့ပါ။
    နင္တို႔ ဆရာက အဲလိုႀကီးဆို... ။ ဒါဆို နင္တို႔ သင္တန္းက ဆရာေတြ အဲလိုလုပ္ေနတာကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ သင္တန္းႀကီးေပါ့... ။ နင္တို႔သင္တန္းႀကီးက ... ။ ... ။ ..........။ ......................။
    ကၽြန္မရဲ့ ေခါင္းထဲတြင္ ရွိသည္က ဆရာအဝတ္ကို လႊမ္းၿခံဳထားသ၍ ထိုသူသည္ ဆရာတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္က ထားရွိခဲ့သည့္ ေလးစားမႈ၊ အထင္ႀကီးမႈမ်ား မရွိသေလာက္ ေလ်ာ့ပါးသြားမည္လားေတာ့ ကၽြန္မ မသိႏိုင္။ သည္လိုႏွင့္ပင္ ကၽြန္မ သင္တန္းဆီသို႔ အေရာက္အေပါက္နည္းသြားသည္။ ဆရာ့အတြက္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျငင္းရခုန္ရသည္။ အေတြးအျမင္ေတြ ကြဲလြဲရသည္။ ကာယကံရွင္ ႏွစ္ေယာက္က ေနသာသလို ေနေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ သူတို႔အတြက္ က်န္သူမ်ား ေသြးကြဲၾကရသည္။
    ........................................................................................။
    ဆရာႏွင့္ တြဲဖက္ေရးသားေနေသာ ပေရာ့ဂ်က္ ကိစၥအတြက္ ဆရာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ ထိုသည္မွ လြဲ၍ ကၽြန္မႏွင့္ ဆရာ့ အၾကား ဘာမွ် မရွိေတာ့ပါ။ ကၽြန္မကို သင္ၾကားျပသခဲ့ဖူး၍ ဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ဒီလိုလူမွန္းသိေနတာေတာင္ တြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ေနေသးလားဟု ကၽြန္မ ေမးခြန္း အထုတ္ခံရသည္။ သူ႔ ပုဂိဳလ္ေရးကိစၥမွ လြဲလွ်င္ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ဆရာသမားေကာင္းတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မမသိေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပေရာ့ဂ်က္ ေရးသားနည္းမ်ားကို နည္းျပလမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ ဆရာသည္ ဆရာပင္ျဖစ္သည္။
    သူတို႔ႏွစ္ဦး ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မည္သူ႔ဖက္္ကမွ ကာကြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးလဲ မလုပ္ေတာ့ပါ။ မည္သူမျပဳ မိမိမႈပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရွိ၍သာ အက်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရျခင္းပင္ မဟုတ္ပါလား။ မည္သူေျပာခဲ့မွန္း မသိေပမယ့္ အိမ္အမ်ားစုမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိေသာ စာသားေလးတစ္ခုကိုသာ ၾကားေယာင္မိသည္။
    ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ပဲ့ထင္သံ ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္။


ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
နန္းေလေျပႏု

1 comment:

ကိုေဇာ္ said...

ဟုတ္တာေပါ႔. .သူ႕ဖာသာ ဘာပဲ ျဖစ္ေနေန. .
ကိုယ္က သူ႕ဆီက အက်င္႔စရိုက္ကို သင္ေနတာမွ မဟုတ္တာေလ။ လူဆိုတာ အရာရာေတာ႔ ျပီးျပည္႔စံု မေနႏိုင္ပါဘူးေလ။ သူ႔ျပဳသည္႔ကံက သူ႕ဆီကို သူ႕ဖာသာ ျပန္ပါလိမ္႔မယ္။